Hoppa till sidans innehåll

Ridskoleguide


 

RIDSKOLEGUIDE

Halmstads Fältrittklubb

 

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Halmstads Fältrittklubb och hoppas

att du skall trivas på ridskolan.

 Hos oss får du uppleva många roliga och lärorika stunder,

 både på hästryggen och på marken.

 

Ridskoleguiden har tagits fram för att underlätta för dig som ryttare eller förälder. Här hittar du nödvändig information om hur ridskolan fungerar.

 

KONTAKTINFORMATION

Ridskolekontoret

Tel:                 035 12 15 70

 

Postadress      Mickedalavägen 35

302 35 Halmstad

 

Plusgiro           12765-4

 

E-post             This is a mailto link

 

Hemsida          www.halmstadsfaltrittklubb.se

Här hittar du aktuell information om vad som händer i klubben!

 

Halmstads Fältrittklubb

VERKSAMHETEN i Halmstads Fältrittklubb kan delas in i tre huvudområden: Ridklubb/Ridskola, tävling och ungdom.

 

Ridskolan ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att utveckla sitt intresse för hästar och ridning. Den ger en stor grupp människor en meningsfull fritid. Till Ridskolan hör utbildningsverksamhet, handikappridning, ridläger, kurser, clinics och fritidsverksamhet.

 

Tävlingsverksamheten ger tävlingsintresserade möjlighet att tävla. Verksamheten ger ett fokus i träning till häst, skapar förebilder och samhörighet. Det skapar intäkter för klubben och synliggör vår verksamhet. Skall vi kunna bedriva tävlingsverksamhet behövs hjälp från såväl tävlingsryttarna, föräldrar och ridskoleryttare. Att vara delaktig som funktionär i någon form vid tävlingar är en del i medlemskapet hos HFK, det skapar klubbkänsla – att vi arbetar tillsammans.

 

Ungdom vår största målgrupp, här finns såväl ridskoleryttare, tävlingsryttare och uppstallade. Ungdomssektionens uppgift är att genomföra aktiviteter för klubbens alla målgrupper, öka gemenskapen och driva ungdomarnas frågor i styrelserummet.

 

KÄRNVÄRDEN

Att upprätthålla de tre verksamheterna som syftar till att skapa samhörighet, alla verksamheterna ligger inom samma förening och det är viktigt att ta vara på samtliga. Vi vill skapa en god klubbanda där alla känner sig välkomna.

Kunskap: Vi skall verka för hög kompetens, hos såväl ridledare, tränare, ryttare och föräldrar. Våra hästar skall vara välutbildade och välhållna.

 

STADGAR

Föreningens stadgar innehåller regler för föreningsarbetet som t ex medlemsrättigheter och skyldigheter. Stadgarna är till för att ge föreningen ett gemensamt regelverk.

 

Samverkan: Vi ser ridskolan och tävlings-ryttare/verksamhet som naturliga delar av vår verksamhet – där varje del skapar ett stort värde för helheten. Alla aktiviteter som ökar samverkan mellan våra verksamhetsområden är uppskattade.

 

Engagemang: Vi är helt beroende av enskilda medlemmars vilja att engagera sig!

Alla aktiviteter som ökar eller tillvaratar individers engagemang är uppskattade!

 

VISION

Halmstads Fältrittklubb skall erbjuda medlemmar en trygg miljö – där ansvarskänsla, samarbetsförmåga och respekt för medmänniskor och djur utvecklas. Vi skall vara en naturlig mötesplats för kommunens ambitiösa hästmänniskor med krav på kvalité i centrum…

 

Halmstads Fältrittklubb vill ha medlemmar som är stolta att tillhöra HFK och engagerar sig i föreningen. Vi förväntar oss att medlemmarna är lojala mot föreningen och följer dess stadgar och beslut.

 

STRATEGI

Mål och visioner skall uppnås genom

-          att HFK-andan gör så att medlemmar ställer upp för varandra och föreningen

-          att sektionerna tar ansvar för sina arbetsuppgifter fullt ut

-          att medlemmar och deras familjer tar ökat ansvar för föreningsarbetet

-          att synliggöra föreningens verksamhet gentemot samarbetspartner, politiker, medlemmar och familjer.

 

ORGANISATION

Föreningen är organiserad i sektioner under en styrelse som ansvarar för föreningens utveckling.

 

Ridskolan

Ridskolan ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att utveckla sitt intresse för hästar och ridning. Den ger en stor grupp människor en meningsfull fritid.

I ridskolan skall hästintresserade ges möjlighet att utveckla sin kunskap, såväl i hästkunskap som ridning.

 

- Vi erbjuder teoretisk och praktisk utbildning.

- Ridskolan är och skall fortsätta vara skyltmärkt, vilket ställer höga krav på    

  utbildning av instruktörer.

- utbildningsverksamhet genom teoriveckor med clinics och kurser.

 

Ridskolan med undervisning och hästar sköts av anställda personer, men många delar inom ridskolans verksamhet sker även ideellt. Som ridskoleryttare är man en viktig del i föreningens ideella verksamhet och är exempelvis viktig som funktionär.

 

Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet.Policyn utgör grunden för hur vi ska agera i olika sammanhang. För att förtydliga vad policyn innebär har vi skrivit ned ett antal riktlinjer för hur ryttare, föräldrar, anhöriga, ledare och andra berörda bör uppträda i samband med våra aktiviteter.

LEDSTJÄRNOR

 Glädje, respekt och kamratskap

 Lojalitet mot föreningen

 Personligt ansvar

 

Alla måste bidra med en positiv inställning och hitta glädjeämnen i alla situationer. Bemöt andra som du själv vill bli bemött…

I en förening finns många olika viljor och åsikter. Inom vår förening ska det därför alltid finnas plats för diskussion och meningsutbyte. När beslut är fattade ska vi dock alltid vara lojala mot föreningen, både inåt och utåt.

En framgångsrik verksamhet bygger på att alla tar ett stort personligt ansvar för de uppgifter som var och en har inom föreningen. I första hand handlar det om att hålla det man lovat och att följa de regler och överenskommelser som finns inom föreningen. Det ställs krav på ambition och engagemang hos medlemmarna för att vi skall bli en attraktiv mötesplats för hästmänniskor.

 

Det viktiga ideella arbetet

För att kunna bedriva vår ridskole- och tävlingsverksamhet med hög kvalité till en rimlig kostnad utförs mycket av arbetet i föreningen ideellt. Vi har en demokratiskt vald styrelse som väljs på årsmötet. Utan det oavlönade, men mycket uppskattade arbetet hade verksamhen inte fungerat. Och det är ju vår gemensamma verksamhet det handlar om! Såväl stora som små insatser spelar roll… Du kan: sopa stallgången, plocka undan ryktborstar, baka kakor till cafeterian, vara funktionär – många bäckar små ger resultat…

 

Ridskoleinformation

Vi delar in året i vårtermin och hösttermin.

På skollov har vi kurser, läger och andra aktiviteter, se anslag i stallet och på hemsidan.

 

Allmänna bestämmelser för gruppridning

Deltagare i ridgrupper får undervisning i skolridning och hoppning. Deltagare indelas i grupper efter ålder och ridkunskap. Avtalet ingår, när det gäller deltagare under 18 år av deltagarens förmyndare. Deltagare skall vara medlem i föreningen.

 

De flesta lektionerna är 50 minuter långa. Vi har även specialgrupper i hoppning och dressyr, de lektionerna är 60 min. Kunskap om hästen och dess miljö är viktigt att kunna och dessutom roligt! Ridskolan arrangerar teoriveckor två gånger per år. Teorin är en viktigt del i din ridutbildning och den avsuttna verksamheten är minst lika viktig som den uppsuttna för att du skall utvecklas.

 

 

Uppsägning av abonnemang

Uppsägning av ridabonnemang inför hösten skall ske senast 1 juni, inför våren skall det ske senast den 1/12 – annars löper det vidare och skall betalas.

 

Kursplan

Instruktörerna på ridskolan arbetar efter en utbildningsplan för att kvalitetssäkra undervisningen. Utbildningsplanen finns utanför kontoret och utgår från Svenska Ridsportförbundets system för märkestagning. Kursplanen och Utbildningstrappan finns anslaget utanför ridskolans kontor.

 

Ridläraren har ansvar för att grupperna blir så jämna som möjligt utifrån allas önskemål: kunskap, kompisar, ålder, andra aktiviteter, mm – Ridlärarna ansvarar ekonomiskt för att grupperna är fulla och att ta emot alla elever som vill rida i mån av plats.

 

Våra instruktörer är utbildade och vår ridskola är kvalitetsmärkt genom Svenska Ridsportförbundet.

 

Personal

På Halmstads Fältrittklubb finns anställd personal som ansvarar för hästarna och lektionsundervisningen.

-         SPORTCHEF

Arbetsledare för föreningens anställda, förbereder ärenden för styrelsen, ansvarar för ridskolan.

-          INSTRUKTÖR

Ansvarar för planering och genomförande av lektioner, alla våra instruktörer har minst ridledarutbildningen.

-          STALL/ANLÄGGNING

Ansvarar för hästarnas dagliga skötsel och ordningen i stallet 

 

Ridlektionsfakta

Rätt klädd! För att våra lektioner skal bli så säkra som möjligt är det viktigt att eleverna har rätt utrustning.

·          Godkänd hjälm (finns att låna av ridklubben)

·          Skor med klack (för att inte foten skall kunna fastna i stigbygeln)

·          Shortshaps eller ridstövel rekommenderas

·          Säkerhetsväst rekommenderas och är obligatorisk under 18 år

 

 

Inför ridlektionen

Kom i god tid, räkna med att det tar cirka en halvtimme att göra i ordning hästen inför lektionen.

 

Det första du gör är att ta reda på vilken häst du skall rida. Görs på tavlan i ridskole entren. Kolla sedan om hästen går med på lektionen innan eller om du behöver göra i ordning den. Kolla inte bara listan, kolla även i box/spiltan – den kan ju vara så att eleven innan inte har dykt upp.

 

Om hästen står i stallet skall den visiteras och borstas . Var noggrann så att hästen inte får skavsår (slarv skadar hästen).   

Se checklista i sadelkammaren. Häst som står i box skall bindas upp med grimskaft när man gör i ordning den. Alla hästar har sin egen utrustning som är uppmärkt i sadelkammaren, kolla noga om hästen skall ha senskydd.

 

Efter Ridlektionen

Om hästen inte skall gå lektionen efter din tar du in den i stallet. Borsta av hästen, koch ta hand om utrustningen. Skölj bettet och putsa tränset. Senskydden skall tas av. Alla borstar, senskydd grimskaft, sadlar, träns m.m skall sättas tillbaks på sina platser – om alla håller ordning efter sig och tar hand om sin häst på bästa sätt kan vi hålla nere lektionspriserna: utrustningen håller längre, hästen blir friskare. Ta ansvar för dina saker!

 

Övrigt

Stallet är hästarnas hem och de behöver lugn och ro för att trivas - därför springer vi inte och vi pratar i lugn ton. Det gäller även på läktaren. När hästarna äter vill de vara i fred.

-          Var aldrig mer än två personer i boxen eller spiltan samtidigt

-           Under 16 år skall du alltid ha hjälm vid all hantering av häst

-          Stallgången skall alltid hållas fri från saker! Det är en stor säkerhetsrisk där både hästar och människor kan skadas.

-          Ingen av ridskolans hästar får tas ur spiltan/boxen utan tillåtelse från instruktör

-          Städa efter dig

 

Stallet är öppet

måndag - torsdag 14.00-21.00

fredagar till 19.00

lördagar 9.00-15.00

På söndagar är det stängt

Respektera stallets öppettider, hästarna behöver lugn och ro ibland...

 

Alla är välkomna till stallet när det är öppet, men det finns ingen anställd vuxen med huvudansvar för barnen på anläggningen.

 

Hästar är underbara djur – dock djur! De reagerar inte som människor och de reagerar på annat än vad människor gör. Därför har vi inte lösa hundar, barnvagnar eller paraply i närheten av hästarna.

 

Säkerhet

På Halmstads Fältrittklubb vill vi föregå med gott exempel på vår anläggning och även på andra klubbar. Därför är det viktigt att alla håller på våra regler och lyssnar till våra råd. Genom att tänka efter innan, kan vi undvika onödiga olyckor.

·          Alla hästar leds alltid i grimma och grimskaft, även om hästen skall förflyttas en kort sträcka.

·          Hästen binds alltid upp i boxen vid ryktning. Glöm inte att ta bort uppbindningen när du går. Hästen får ej lämnas ensam och uppbunden!

·          Stigbyglar måste vara uppdragna inne i stallet

·          När du leder din häst skall du vara placerad vid hästens bog.

·          Alla under 16 år skall ha hjälm vid all hantering av häst.

 

 

 

Uppdaterad: 07 JUN 2017 11:20 Skribent: Ridskolan
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Postadress:
Halmstads FK - Ridsport
Mickedalavägen 35
30235 Halmstad

Kontakt:
Tel: +4635121570
E-post: This is a mailto link

Se all info